Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2023

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh BắcKhuyến nghị: KHẢ QUAN

Giá mục tiêu 1 năm: 36.900 Đồng/cp

Tăng: +15,3%

Giá hiện tại (tại ngày 08/08/2023): 32.000 Đồng/cp

Trong Q2/2023, KBC đạt doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 2 nghìn tỷ đồng (+421% svck) và 747 tỷ đồng (so với khoản lỗ 323 tỷ đồng trong Q2/2022). Mức tăng trưởng mạnh trong Q2 chủ yếu nhờ doanh thu cho thuê đất KCN tăng 625% svck, đóng góp đến 95% tổng doanh thu. 

https://img.homedy.com/store/img/2016/5/10/510kinhbac.jpg

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu đạt 4,27 nghìn tỷ đồng (+294% svck) và LNST đạt 1,8 nghìn tỷ đồng (+800,3% svck), lần lượt hoàn thành 47% và 45% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2023. Tính đến cuối Q2, KBC có 185 ha đất đã cam kết cho thuê với một số khách hàng, trong đó KBC đã bàn giao 128 ha trong 6 tháng đầu năm. Trong nửa cuối năm 2023, ban lãnh đạo của KBC dự kiến sẽ bàn giao lên tới 100 ha tại KCN Quang Châu, KCN Tân Phú Trung và KCN NSHL. Đồng thời, công ty cũng kỳ vọng sẽ bàn giao đất tại Khu đô thị Phúc Ninh sau khi hoàn tất nộp tiền sử dụng đất. Nếu đúng như kế hoạch, KBC có thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh tham vọng trong năm nay, cụ thể là 9 nghìn tỷ đồng doanh thu (+840% svck) và 4 nghìn tỷ đồng (+151% svck) LNST.

Chúng tôi hiện ước tính doanh thu thuần và LNST năm 2023 lần lượt là 7,7 nghìn tỷ đồng (+699% svck) và 2,9 nghìn tỷ đồng (+80,6% svck), theo đó, LNST nửa cuối năm 2023 có thể giảm 23% so với nửa cuối năm 2022 do Công ty ghi nhận khoản lợi nhuận bất thường đến từ đánh giá lại khoản đầu tư trong Q3/2022 (2,2 nghìn tỷ đồng); nếu chúng tôi loại trừ khoản lợi nhuận bất thường này, nửa cuối năm 2022 sẽ bị ghi nhận lỗ trong khi nửa cuối năm 2023 ghi nhận lợi nhuận khả quan từ mảng kinh doanh cốt lõi.

Tại mức giá 32.000 đồng/cổ phiếu, KBC đang giao dịch với P/E 2023 là 9,3x và P/B là 1,4x, P/E 2024 là 6,0x và P/B là 1,2x. Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN, nhưng nâng giá mục tiêu lên 36.900 đồng/cổ phiếu (từ 33.000 đồng/cổ phiếu), tiềm năng tăng giá là 15,3% so với giá hiện tại, nhờ giả định giá cho thuê tăng và tỷ suất lợi nhuận gộp dự kiến cao hơn tại các KCN trọng yếu.

Đinh Thị Mai Anh, Trung tâm Phân tích & Tư vấn Đầu tư Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

0 nhận xét:

Đăng nhận xét