Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

Tặng dặm bay Bông Sen vàng cho Chủ Thẻ mua vé Vietnam Airlines trực tuyến


Ưu đãi dành cho  Chủ Thẻ Tín Dụng HSBC

• TẶNG 1.000 dặm bay Bông Sen Vàng cho Chủ Thẻ có tổng giá trị giao dịch mua vé máy bay từ 30 triệu VND

Thời gian: 27/11 – 31/12/2014

Chú ý: Giao dịch phải được thực hiện trực tuyến qua trang web
của VietnamAirlines www.vietnamairlines.com